Tại sao lại nên áp dụng ISO 9001

 

+  Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp quản trị chủ yếu dựa vào kết quả tài chính, hay quản trị theo mục tiêu MBO (Managerment by objective). Theo phương pháp này, lợi nhuận là chỉ tiêu cao nhất, lợi nhuận được tạo ra do giảm chi phí và tăng doanh thu. Do vậy nhiều doanh nghiệp chỉ chú ý đến giảm chi phí, tăng doanh thu mà chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của khách hàng, do vậy mà mối liên hệ với thị trường rất lỏng lẻo, khó kiểm soát, không ổn định.

+  Theo cách này, lãnh đạo có nhiệm vụ ra chỉ thị, theo dõi giám sát và thưởng phạt.Bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào cũng cần phải có xây dựng một hệ thống quản lý. Dù doanh nghiệp có ISO 9001 hay các tiêu chuẩn khác hay không thì tổ chức đó vẫn tồn tại một hệ thống quản lý của mình. Vấn đề là làm sao vận hành hệ thống quản lý ấy một cách trơn tru, hiệu quả, ít đau đầu và nhà quản lý có thời gian để thực hiện các niềm đam mê khác của mình ngoài tổ chức.

+  Để giải quyết vấn đề đó nhà quản lý có nhiều hệ thống, kiến thức, lý thuyết để tiếp cận. Tuy nhiên, cách tiếp cận một hệ thống quản lý mà được nhiều tổ chức thừa nhận, phổ biến đó chính là hệ thống quản lý theo ISO 9001.

+  Khi áp dụng quản lý doanh nghiệp theo ISO 9001 giúp nhà quản lý giải quyết được hai vấn đề cơ bản trong quản lý đối với nội bộ và bên ngoài như sau:

Nội bộ:
+  Giúp cho việc quản lý điều hành trong công ty dễ dàng hơn thông qua việc xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, các chuẩn mực hoạt động.
+  Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh trong công ty.
+  Xây dựng các qui trình, hướng dẫn, mẫu biểu chuẩn để quản lý các nghiệp vụ phát sinh

Bên ngoài:
+  Thông qua việc xác định các yêu cầu của công ty
+  Chuẩn mực để thực hiện việc yêu cầu của khách hàng để có thể cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt hơn, thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng
+  Quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản xuất kinh doanh hội nhập với khu vực và thế giới.
+  Số liệu sau đây thống kê các chứng chỉ chứng nhận phát hành cho thấy ISO 9001 ngày càng được tin cậy và áp dụng trên toàn thế giới và tại Việt Nam.

 

 


Leave a Reply