ISO 22000/HACCP

ISO 22000 là gì?

 
ISO 22000 
 +  ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế kết hợp và bổ sung các yếu tố trọng tâm của ISO 9001 và HACCP để cung cấp khuôn khổ làm việc hiệu quả để triển khai, áp dụng và cải tiến tiên tục hệ thống an tòan thực phẩm (FSMS) ISO 22000 sắp cùng kiểu với các hệ thống khác, như ISO 9001, và ISO 14001, để tạo hệ thống tích hợp hiệu quả.
 

Ai nên áp dụng ISO 22000?
+  ISO 22000 có thể được áp dụng ở bất kỳ tổ chức nào được liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong chuỗi thực phẩm bao gồm:
– Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa
–  Các nhà chế biến thịt, cá và thức ăn chăn nuôi
– Cá nhà sản xuất bánh mì, ngũ cốc, thức uống, thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp.
– Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng, hệ thống cung cấp thức ăn nhanh, các bệnh viện và khách sạn và những nhà bán thực phẩm lưu động.
– Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm lưu trữ và phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu, dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh và đóng gói.

 +  Tóm lại, một phần hoặc toàn  bộ các yêu cầu của ISO 22000 sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào tiếp xúc với ngành thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm

Lợi ích của việc đạt chứng nhận ISO 22000 bao gồm:
Lợi ích chứng nhận ISO 22000
–  Thỏa mãn khách hàng thông qua giao hàng đáp ứng các yêu cầu một cách nhất quán bao gồm chất lượng, an tòan và pháp lý.
–  Các chi phí vận hành được cắt giảm thông qua các quá trình cải tiến liên tục và hiêu quả vận hành tốt
–  Hiệu quả hoạt động bằng chương trình tiên quyết tích hợp (PRP’s & OPRP’s), HACCP với triết lý Plan – Do- Check- Act của ISO 9001 để tăng hiệu quả hệ thống quản lý an tòan thực phẩm.
–  Mối quan hệ với các nhà đầu tư được cải thiện bằng việc bảo vệ sức khỏe và tài sản của nhân viên, các khách hàng và nhà cung cấp
–  Phù hợp luật pháp bằng việc thấu hiểu các yêu cầu và quy định pháp lý ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức và khách hàng của họ và thử nghiệm phù hợp thông qua đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo.
–   Quản lý rủi ro được cải thiện nhờ xác định rõ rang các sự cố tìm ẩn và áp dụng kiểm soát và đo lường.
–   Khả năng của doanh nghiệp được chứng minh trên việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận.
–  Khả năng tranh thủ cao hơn các doanh nghiệp khác, đặc biệt những nơi mà các đặc tính kỹ thuật yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung ứng.

 Liên hệ chúng tôi để được tư vấn hiệu cụ thể giúp tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sản xuất!