VIETGAP/GLOBALGAP

Lợi ích của chứng nhận VietGAP & GlobalGAP.

 
VietGAP & GlobalGAP LÀ GÌ ?
 
+  Chứng nhận sẽ mang lại lòng tin cho nhà phân phối, người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Chứng nhận giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.
+  Chứng nhận sẽ mang lại lòng tin cho nhà phân phối, người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Chứng nhận giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

Sản phẩm nông nghiệp  được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ được thừa nhận trên thị trường Việt Nam.

+  Sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn GlobalGAP sẽ được thừa nhận trên quy mô toàn cầu, dễ dàng được chấp nhận bởi các nhà phân phối lớn và thâm nhập các thị trường khó tính. Sản phẩm được chứng nhận GlobalGAP sẽ được nhận biết thông qua hệ thống định vị tọa độ địa lý toàn cầu, tham gia hệ thống dữ liệu toàn cầu, đảm bảo truy xét nguồn gốc nên có thể trở thành đối tượng của thương mại điện tử.

Thủ tục chứng nhận 

+  Đăng ký với tổ chức chứng nhận và ký hợp đồng chứng nhận.

+  Đánh giá chứng nhận và khắc phục sự không phù hợp (nếu có).

+  Cấp giấy chứng nhận (hiệu lực không quá 1 năm).

+  Đánh giá giám sát, duy trì chứng nhận (hàng năm).

+  Mở rộng, thu hẹp sản phẩm được chứng nhận.

+ Công bố sản phẩm được chứng nhận (Việt Nam hoặc toàn cầu). 

Quy trình kiểm soát tiêu chuẩn:

Kết quả hình ảnh cho VIETGAP/GLOBALGAP Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!