Đào tạo TQM

TQM Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.

 
 
 
    MTMC cung cấp các khóa đào tạo Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện – Total Quality Management (TQM), đào tạo cho các Manager phương pháp thiết lập mục tiêu và triển khai hành động toàn công ty, và phân cấp các mục tiêu xuống từng cấp.
     
TQM là gì  ?
 
    “TQM là một hệ thống hữu hiệu nhằm hội nhập những nỗ lực về phát triển chất lượng, duy trì chất lượng, và cải tiến chất lượng của nhiều tổ nhóm trong một tổ chức để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất và cung ứng dịch vụ nhằm thoả mãn hoàn toàn nhu cầu của khách hàng một cách kinh tế nhất” 
 
 TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.
 – TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

 –  Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

     Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai thực tế hiện nay tại các công ty có thể được tóm tắt như sau:
1.  Chất lượng định hướng bởi khách hàng.
2.  Vai trò lãnh đạo trong công ty.
3.  Cải tiến chất lượng liên tục.
4.  Tính nhất thể, hệ thống.
5.  Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên.

6.  Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc,…

     Các đặc trưng cơ bản của TQM
1.  Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người.
2.  Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội: tất cả mọi người đều có lợi.
3.  Chú ý đến giáo dục và đào tạo: Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết  thúc cũng bằng đào tạo.
4.  Dựa trên chế độ tự quản (self- control) – chất lượng không được tạo nên bởi sự kiểm tra mà bởi sự tự giác.
5.  Chú ý đến việc sử dụng các dữ liệu  quản lý dựa trên sự kiên (management by fact).
6.  Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty.
7.  Hoạt động nhãm chất lượng: thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động.
8.  Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến.
9.   Xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ: đảm bảo hệ thống chất lượng hoạt động thông suốt và thực hiện chính sách và kế hoạch chất lượng.

10. Sử dụng các phương pháp thống kê : thu thập và phân tích dữ liệu về sản phẩm và quá trình.

Áp dụng ISO 9000 và TQM như thế nào ?
 –  Để áp dụng có kết quả, khi lựa chọn các hệ thống chất lượng, các doanh nghiệp cần nắm vững những đặc điểm cơ bản của từng hệ thống, phải xác định rõ mục tiêu và yêu cầu chất lượng mà doanh nghiệp cần phấn đấu để lựa chọn mô hình quản lý chất lượng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của mình.

–  Theo các chuyên gia chất lượng của Nhật Bản thì ISO 9000 là mô hình quản lý chất lượng từ trên xuống dựa trên các hợp đồng và các nguyên tắc đề ra, còn TQM bao gồm những hoạt động độc lập từ dưới lên dựa vào trách nhiệm, lòng tin cậy và sự bảo đảm bằng hoạt động của nhóm chất lượng.
ISO 9000 thúc đẩy việc hợp đồng và đề ra các qui tắc bằng văn bản nhưng lại sao nhãng các yêú tố xác định về mặt số lượng. Còn TQM là sự kết hợp sức mạnh của mọi người, mọi đơn vị để tiến hành các hoạt động cải tiến, hoàn thiện liên tục, tích tiểu thành đại tạo nên sự chuyển biến.
Các chuyên gia cho rằng giữa ISO 9000 và TQM có thể có 7 điểm khác nhau liệt kê trong bảng dưới đây: 

–  Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, các công ty nên áp dụng các mặt mạnh của hai hệ thống quản lý chất lượng này. Đối với các công ty lớn đã áp dụng TQM thì nên áp dụng và làm sống động các hoạt động bằng hệ thống chất lượng ISO 9000. Còn đối với các công ty nhỏ hơn chưa áp dụng TQM thì nên áp dụng ISO 9000 và sau đó hoàn thiện và làm sống động bằng TQM. 
 
 
Kết quả hình ảnh cho TQM là gì
 Liên hệ với chúng tôi để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả công việc!