SA 8000

SA 8000 là gì?

 
SA 8000
+  SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tê ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản lý Trách nhiệm Xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 được Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế thuộc Hội đồng Ưu tiên kinh tế (CEP) xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế là một tổ chức Phi chính phủ, chuyên hoạt động về các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, được thành lập năm 1969, có trụ sở đặt tại New York Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các Công ty ở mọi qui mô lớn, nhỏ ở cả các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển
+ Tiêu chuẩn SA 8000 là cơ sở cho các công ty cải thiện được điều kiện làm việc. Mục đích của SA 8000 không phải để khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp, mà cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống và làm việc.
SA 8000 giúp  các doanh nghiệp đạt được mục  tiêu đặt  ra và đảm bảo  lợi nhuận  liên  tục. Công  việc  chỉ  có  thể  được  thực  hiện  tốt  khi  có một môi  trường thuận  lợi,  và  sự  ra  đời  của  tiêu  chuẩn  quốc  tế  SA  8000  chính  là  để  tạo  ra môi trường đó.
+  Thuật ngữ “Trách nhiệm xã hội” trong tiêu chuẩn SA 8000 đề cập đến điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan như: Lao động trẻ em; Lao động cưỡng bức; An toàn sức khoẻ; Tự do hội họp và thoả ước lao động tập thể; Kỷ luật; Thời gian làm việc; Sự đền bù và Hệ thống quản lý.

Những lợi ích của việc áp dụng SA 8000
+  Việc  thực  hiện  quản  lý  theo  tiêu  chuẩn  SA  8000 mang  lại  lợi  ích  cho  từ người lao động đến công ty và các bên hữu quan khác có thể phân loại như sau:
   a. Lợi ích đứng trên quan điểm của người lao động, các tổ chức công đoàn và tổ chức phi chính phủ:
+ Tạo cơ hội để thành lập tổ chức công đoàn và thương lượng tập thể.
+ Là công cụ đào tạo cho người lao động về quyền lao động.
+ Nhận thức của công ty về cam kết đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường lành mạnh về an toàn, sức khoẻ và môi trường.
   b. Lợi ích đứng trên quan điểm của khách hàng:
+  Có niềm  tin về  sản phẩm được  tạo  ra  trong một môi  trường  làm việc an toàn và công bằng
+  Giảm thiểu chi phí giám sát
+  Các hành động cải tiến liên tục và đánh giá định kỳ của bên Thứ Ba là cơ sở để chứng tỏ uy tín của công ty
   c. Lợi ích đứng trên quan điểm của chính doanh nghiệp:
+ Cơ hội để đạt được  lợi  thế cạnh  tranh,  thu hút nhiều khách hàng hơn và xâm nhập được vào thị trường mới có yêu cầu cao
+ Nâng cao hình ảnh công ty, tạo niềm tin cho các bên trong “Sự yên tâm về mặt trách nhiệm xã hội”
+ Giảm chi phí quản lý các yêu cầu xã hội khác nhau.
+ Có vị thế tốt hơn trong thị trường lao động và thể hiện cam kết rõ ràng về các chuẩn mực đạo đức và xã hội giúp cho công ty dễ dàng thu hút được các nhân viên giỏi, có kỹ năng. Đây là yếu tố được xem  là “Chìa khoá cho sự  thành công”trong thời đại mới.
+ Tăng lòng trung thành và cam kết của người lao động đối với công ty.
+ Tăng năng suất, tối ưu hiệu quả quản lý
+ Có được mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và có được các khách hàng trung thành.Quy trình chứng nhận SA 8000

Các yêu cầu của SA 8000
+  SA 8000 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc làm việc trong các công ước của ILO  và Tuyên  bố  toàn  cầu  của Liên Hợp Quốc  về Quyền  con  người  và Công ước  về Quyền của Trẻ em. Các yêu cầu của tiêu chuẩn bao gồm:
1. Lao động  trẻ  em: Không  có  công nhân  làm  việc dưới 15  tuổi,  tuối  tối thiểu cho các nước đang thực hiện công ước 138 của ILO là 14 tuổi, ngoại trừ các nước đang phát triển; cần có hành động khắc phục khi phát hiện bất cứ trường hợp lao động trẻn em nào
2. Lao động bắt buộc: Không có lao động bắt buộc, bao gồm các hình thức lao động trả nợ hoặc lao động nhà tù, không được phép yêu cầu đặt cọc giấy tờ tuỳ
thân hoặc bằng tiền khi được tuyển dụng vào
3. Sức khoẻ và an toàn: Đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, có các biện pháp ngăn ngừa tai nạn và tổn hại đến an toàn và sức khoẻ, có
đầy đủ nhà tắm và nước uống họp vệ sinh
4. Tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể: Phản ảnh quyền thành lập và  gia nhập  công đoàn  và  thương  lượng  tập  thể  theo  sự  lựa  chọn  của người  lao
động.
5. Phân biệt đối xử: Không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, đẳng cấp,  tôn giáo, nguồn gốc, giới  tính,  tật nguyền,  thành viên công đoàn hoặc quan
điểm chính trị
6. Kỷ luật: Không có hình phạt về thể xác, tinh thần và sỉ nhục bằng lời nói.
7. Giờ làm việc: Tuân thủ theo luật áp dụng và các tiêu chuẩn công nghiệp về  số giờ  làm việc  trong bất kỳ  trường hợp nào,  thời gian  làm việc bình  thường không vượt quá 48 giờ/tuần và cứ bảy ngày làm việc thì phải sắp xếp ít nhất một ngày  nghỉ  cho  nhân  viên;  phải  đảm  bảo  rằng  giờ  làm  thêm  (hơn  48  giờ/tuần) không được vượt quá 12 giờ/người/tuần, trừ những trường hợp ngoại lệ và những hoàn  cảnh  kinh doanh đặc biệt  trong  thời  gian ngắn  và  công  việc  làm  thêm  giờ luôn nhận được mức thù lao đúng mức.
8. Thù  lao: Tiền  lương  trả  cho  thời gian  làm việc một  tuần phải đáp ứng đựoc với luật pháp và tiêu chuẩn ngành và phải đủ để đáp ứng được với nhu cầu cơ bản của người lao động và gia đình họ; không được áp dụng hình thức xử phạt bằng cách trừ lương.  
9. Hệ  thống quản  lý: Các  tổ chức muốn đạt và duy  trì chứng chỉ cần xây dựng và kết hợp tiêu chuẩn này với các hệ thống quản lý và công việc thực tế hiện có tại tổ chức mình.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hiệu quả!