OHSAS 18001

Khái quát OHSAS 18001

 
OHSAS 18001 
 
 +  OHSAS 18001 – Quy định quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà bất cứ doanh nghiệp nào mong muốn đảm bảo an toàn cho công nhân viên trong môi trường làm việc liên quan đến các hoạt động của mình và cũng mong muốn cải tiến thường xuyên các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đều có thể áp dụng những tiêu chuẩn này, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp có rủi ro cao, ví dụ như trong ngành xây dựng, dầu khí, công nghiệp ôtô…

+  OHSAS 18001 được xây dựng tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001(Hệ thống quản lý môi trường). Vì vậy, nó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hợp nhất các hệ thống chất lượng, môi trường và hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho các tổ chức mong muốn áp dụng nó. 

Các bước xây dựng OHSAS
Quy trình chứng nhận OHSAS

  Những bước sau đây hình thành cấu trúc cơ bản của hệ thống quản lý và gắn kết với cấu trúc của OHSAS 18000:

      –   Lập kế hoạch
      –  Thực hiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe
      –   Kiểm tra hệ thống quản lý và thực hiện hành động khắc phục cần thiết
      –  Đạt được chứng nhận
      –   Đánh giá liên tục 

Lợi ích khi được chứng nhận OHSAS 18000

+ Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức trên thị trường.

+ Thúc đẩy vấn đề sức khỏe và an toàn của người lao động trong môi trường làm việc.

+ Góp phần nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, tổ chức.

+ Khuyến khích tạo ra môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe; an toàn và đó cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp; tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 tầm cỡ thế giới.

+ Tạo sự tin tưởng của các bên có liên quan về việc tuân thủ những yêu cầu của pháp luật.

+ Thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và nhân tài trên toàn thế giới.

Tổ chức áp dụng OHSAS 18001 với mong muốn:

   +  Thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro với nhân viên hoặc các bên quan tâm, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc của mình.
  +   Tự khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
  +     Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm.
 +    Được chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của mình.

TẠI SAO PHẢI ÁP DỤNG OHSAS 18001?

+       Các áp lực thị trường
+       Áp lực từ nhân viên
+       Áp lực từ chủ sở hữu và cổ đông

 Liên hệ với chúng tôi để có những chính sách tốt nhất cho người lao động với chi phí hợp lý cho doanh nghiệp !