Đánh Giá Nội Bộ

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN HTQL ISO 27001

Chứng nhận ISO 27001 về Hệ thống quản lý bảo mật thông tin là một tiêu chuẩn có những yêu cầu rất nghiêm ngặt. Có vai trò và trách nhiệm bảo mật thông tin ngày càng lớn tại các tổ chức, doanh nghiệp. Được xuất bản bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Chứng nhận ISO 27001 khẳng định cho hệ thống quản lý an ninh thông tin trên nhiều khía cạnh đạt chuẩn theo đúng mô hình.

Chứng Nhận ISO 27001 Là Gì?

 • ISO 27001:2022 là tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi tổ chức ISO về nội dung yêu cầu cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) để cung cấp đảm bảo sự bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 • Chứng nhận ISO/IEC 27001 là việc tổ chức chứng nhận được cấp phép đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo các điều khoản của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

Khái quát về ISO/IEC 27001

 • ISO/IEC 27001:2022 (ISO 27001): là tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin và đưa ra các đặc điểm kỹ thuật cho một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS);
 • ISO/IEC 27001:2022: là một phần của bộ tiêu chuẩn an toàn thông tin, tiêu chuẩn này được xem như là khuôn khổ giúp các tổ chức “thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến ISMS”;
 • Phiên bản mới nhất của ISO/IEC 27001 được xuất bản vào tháng 9 năm 2013, thay thế cho phiên bản năm 2005;
 • Phương pháp tiếp cận thông lệ tốt nhất của tiêu chuẩn này giúp các tổ chức quản lý an ninh thông tin của họ bằng cách giải quyết con người, quy trình, công nghệ.

Đối tượng của Chứng nhận iso 27001

 • Chứng nhận ISO/IEC 27001 phù hợp với mọi tổ chức, lớn hoặc nhỏ và trong lĩnh vực đặc thù hệ thống thông tin.
 • Tiêu chuẩn này đặc biệt phù hợp khi việc bảo vệ thông tin là quan trọng, ví dụ như trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, y tế, công cộng , CNTT.
 • ISO/IEC 27001 cũng có thể áp dụng cho các tổ chức quản lý khối lượng lớn dữ liệu hoặc thông tin thay mặt cho các tổ chức khác như trung tâm dữ liệu và các công ty gia công phần mềm CNTT, tổ chức liên quan về quản trị thông tin…

Lợi ích khi đạt chứng nhận ISO 27001?

ISMS sẽ giúp tổ chức thực hiện việc kiểm soát và định hướng cho các hoạt động đảm bảo ATTT. Việc Hệ thống vận hành tốt sẽ giúp công tác đảm bảo ATTT tại tổ chức được duy trì liên tục, được xem xét đánh giá định kỳ và không ngừng cải tiến để đối phó với các rủi ro mới phát sinh.

Các hoạt động đảm bảo ATTT trong tổ chức sẽ mang tính hệ thống, giảm sự phụ thuộc vào cán bộ thực thi và luôn được xem xét, đánh giá để nâng cao hiệu quả.
 • Bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin, không để rơi vào tay người lạ hay bị thất lạc thông tin.
 • Phát hiện sớm các rủi ro mà hệ thống thông tin phải đối mặt. Từ đó có các biện pháp phù hợp và kịp thời.
 • Nâng cao sự tin cậy từ đối tác, khách hàng.
 • Giảm thiểu thời gian gián đoạn nếu có sự cố an ninh xảy ra.
 • Mang lại cho đội ngũ nhân viên một phong cách làm việc mới. Hiện đại, năng động và có tính kỷ luật cao.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao hình ảnh thương hiệu của đơn vị.

 Quy trình ISO 27001


TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN HTQL TIÊU CHUẨN ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm

Dù quy mô hay sản phẩm của doanh nghiệp là gì, tất cả các nhà sản xuất thực phẩm đều có trách nhiệm về vấn đề an toàn của sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao ISO 22000 tồn tại.

Thực phẩm không an toàn sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm của ISO giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp với các tiêu chuẩn quản lý ISO khác, chẳng hạn như ISO 9001. Áp dụng cho tất cả các loại hình nhà sản xuất, ISO 22000 đảm bảo an toàn trong chuỗi phạm vi cung ứng thực phẩm, giúp sản phẩm đủ điều kiện đi ra thị trường trong nước và quốc tế qua đó mang đến cho mọi người những thực phẩm mà họ có thể tin tưởng.

Tại sao lại là ISO 22000?

ISO 22000 đặt ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và có thể được chứng nhận theo hệ thống đó. Nó vạch ra những gì tổ chức cần làm để chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo thực phẩm được an toàn. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ đơn vị nào dù quy mô hoặc vị trí của nó trong chuỗi thức ăn lớn hay nhỏ.

Ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu không ngừng phát triển và cần có một tiêu chuẩn chung là ISO 22000 để phù hợp với toàn bộ chuỗi thực phẩm từ sản xuất ban đầu đến người tiêu dùng.

ISO 22000 có lợi thế hơn nhiều tiêu chuẩn của tư nhân vì nó bao trùm toàn bộ tổ chức của Thế giới, Tổ chức ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ với 169 thành viên là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. ISO 22000 góp phần đảm bảo các mối nguy về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Điều này trở nên cần thiết khi các mối nguy xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thức ăn.

ISO 22000 cung cấp thông tin liên lạc nội bộ dọc theo chuỗi thực phẩm và trong tổ chức. Việc trao đổi thông tin là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm được xác định và kiểm soát đầy đủ ở mỗi bước trong chuỗi thực phẩm. Nó là sự liên kết chặt chẻ giữa lãnh đạo và công nhân trong quá trình sản xuất.

Mục đích của ISO 22000 là xây dựng các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm ở cấp độ toàn cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Nó là điều cần thiết cho các tổ chức đang tìm kiếm một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm về việc quản lý tập trung, vận hành trong một hệ thống gắn kết và kết hợp các phần, các bộ phận với nhau trong một tổng thể hơn so với yêu cầu thông thường của pháp luật. Nó yêu cầu tổ chức phải đáp ứng mọi yêu cầu được quy định trong  hệ thống pháp luật và chế định hiện hành liên quan đến an toàn thực phẩm thông qua hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình.

Cuối cùng ISO 22000 hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc bằng cách giảm các bệnh do thực phẩm và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng tốt hơn.


Tiêu chuẩn 9001 áp dụng QMS vào quản lý nhà nước

Nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của ISO là công cụ hỗ trợ đắc lực thúc đẩy cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam có bước đi táo bạo triển khai tiêu chuẩn ISO 9001 , một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới, trong các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước.

Với mục đích mang lại lợi ích và hiệu quả cho các dịch vụ công, một đánh giá gần đây đã khẳng định giá trị của QMS trong hoạt động quản lý nhà nước phục vụ các tổ chức và cá nhân.

Thành viên ISO của Việt Nam, STAMEQ, nhận thấy rằng các tiêu chuẩn ISO đã hỗ trợ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã có hiệu quả thiết thực phù hợp với xu hướng xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

Năm 2021, ISO 9001:2015 được xem xét và xác nhận bởi nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn này là hệ thống QMS hàng đầu thế giới. Ở Việt Nam, việc sử dụng nó (như ISO 9001) đã được chứng minh là giúp chính quyền địa phương duy trì chất lượng dịch vụ cao đồng thời cải thiện tính bền vững.

Chúng tôi tin rằng ISO 9001 cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán để triển khai hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, góp phần giúp chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy.

Một số kết quả và lợi ích chính được ghi nhận trong 5 năm qua bao gồm hệ thống cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước với mục tiêu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến QMS trên hầu hết các bộ và khu vực (91% bộ và 98,4 % vùng).

Bên cạnh việc triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện cả chế độ chuyên môn, quản lý nhà nước và tài chính, một cách tiếp cận bài bản đã được áp dụng giúp đơn giản hóa, rút ​​ngắn thủ tục, thời gian xử lý đối với tất cả các loại hình tổ chức.

Việc sử dụng QMS của ISO được coi là đóng góp lớn vào việc cải thiện dịch vụ công, cung cấp cách tiếp cận hài hòa, “một cửa” đối với các quy định của chính phủ, công nhận tính minh bạch và đơn giản là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự hài lòng trong các dịch vụ công.

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa và quản lý hồ sơ công vụ, ISO 9001 đã chứng tỏ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính của cơ quan nhà nước. Đây là những bước đi quan trọng khi Việt Nam bắt đầu xây dựng hệ thống chính phủ điện tử và tiếp tục số hóa các quy trình, thủ tục hành chính nhà nước.

Việc sử dụng ISO 9001 đã có hiệu quả trên diện rộng, với những lợi ích đặc biệt được thấy trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm từ góc độ xã hội như quy định quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như đăng ký và chứng nhận khai sinh.

Nghiên cứu quan sát thấy rằng ở các bộ, ngành và khu vực, mối quan tâm đến việc áp dụng ISO 9001 đã tăng lên hàng năm trong 5 năm qua. Đồng thời, hoạt động thanh tra và báo cáo được khẳng định là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp đạt điểm cao trong xếp hạng đánh giá ngang hàng (PAR), một chỉ số cải cách hành chính hướng tới cải tiến liên tục các dịch vụ hành chính ở Việt Nam.

 


TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ, ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 
 

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LÀ GÌ ?

+  Đánh giá nội bộ là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong các doanh nghiệp. Đánh giá viên nội bộ chính là đội ngũ giúp doanh nghiệp ngăn chặn những kết quả không mong muốn thông qua việc quản lý rủi ro và trao đổi thông tin hiệu quả. 

Đối tượng tham dự 

  + Ban Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp muốn củng cố kiến thức;

  + Thành viên ban ISO 9001 của các đơn vị, quản lý các phòng ban…;

  + Cán bộ được đề bạt trở thành đánh giá viên nội bộ của doanh nghiệp;

  + Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khóa học.

   LỢI ÍCH KHI THAM GIA ĐÀO TẠO:

 Nắm vững các nguyên tắc đánh giá, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ và kiến nghị các cải tiến có giá trị cho Lãnh đạo đơn vị;

+ Thực hiện đánh giá HTQL của doanh nghiệp một cách hiệu quả;

+ Nâng cao khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá;

+ Củng cố tư duy hệ thống chất lượng và duy trì cải tiến hệ thống liên tục;

+ Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giúp nâng cao hiệu quả công việc!

 

Cắt giảm chi phí với MFCA

 

CẮT GIẢM CHI PHÍ MFCA? 

Kết quả hình ảnh cho cắt giảm chi phí MFCA

+  MFCA là một trong những công cụ chủ chốt trong việc hạch toán môi trường và thúc đẩy việc tăng tính minh bạch của những nguyên liệu sử dụng thông qua sự phát triển của mô hình dòng nguyên liệu truy xuất nguồn gốc và định lượng các dòng và kho vật liệu trong tổ chức theo các đơn vị vật lý và tiền tệ.

+  MFCA vừa góp phần hỗ trợ quản lý có hiệu quả chất lượng sản phẩm, vừa đảm bảo hữu hiệu yêu cầu quản lý môi trường một cách tích cực nhất qua việc xem xét, đánh giá quá trình sản xuất, tạo sản phẩm, từ đó sử dụng một cách hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng  

Lợi ích áp dụng MFCA.
Lợi ích việc cắt giảm chi phí MFCA
–  MFCA được xem là một công cụ giúp doanh nghiệp nhận ra được sự hòa hợp giữa tăng hiệu quả kinh tế và giảm tác động môi trường. Tăng hiệu quả sản xuất thông qua đầu tư chính xác.

–  Áp dụng MFCA, doanh nghiệp có thể xác định tổn thất bằng định lượng vật lý và giá trị tiền tệ, phát hiện được lượng tổn thất “ẩn”, làm cho tổn thất “có thể quan sát thấy” và nhận thấy sự cần thiết để cải tiến.

–  MFCA giúp cho doanh nghiệp giảm chất thải tạo ra và giảm chi phí tái chế, xử lý chất thải. Giảm chất thải tạo ra trực tiếp dẫn đến giảm nguyên liệu đầu vào và chi phí của nguyên liệu, điều này trực tiếp giảm chi phí.   

–  Mở rộng các lợi ích trên toàn bộ chuỗi cung ứng và chi phí xã hội.  

– Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.

Các bước triển khai MFCA :

    Bước 1: Cán bộ cấp quản lý là cần thiết để đạt được đầy đủ các mục tiêu môi trường và tài chính là một phần của khuôn khổ này. Nhiệm vụ quản lý là một loạt các nhiệm vụ khác nhau như: dẫn dắt thực hiện, cung cấp nguồn lực, xây dựng theo dõi, xem xét kết quả, đưa ra quyết định dựa trên kết quả MFCA.

    Bước 2: Theo mỗi bản chất của MFCA, cần có một cách tiếp cận đa ngành. Một danh sách đầy đủ những kiến thức và kỹ năng là: kỹ năng về thiết kế, mua sắm và sản xuất, kiến thức kỹ thuật về quy trình, kiểm soát chất lượng, chuyên môn về môi trường, kiến thức và kỹ năng về kế toán chi phí .

    Bước 3: Việc cần thiết trước khi bắt đầu là phải xác định rõ phạm vi, ranh giới nghiên cứu và thời gian.

    Bước 4: Xác định các chi phí trung tâm .

    Bước 5: Xác định mỗi đầu vào và đầu ra của tất cả các chi phí trung tâm. 

    Bước 6: Định lượng dòng chảy các nguyên vật liệu trong điều kiện vật chất và tiền tệ (cả hai).

    Bước 7: Tóm tắt kết quả MFCA và xác định các lĩnh vực cần cải thiện để giảm thiểu chất thải và sự lãng phí.

Liên hệ với chúng tôi để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả công việc!