TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN HTQL TIÊU CHUẨN ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm

Dù quy mô hay sản phẩm của doanh nghiệp là gì, tất cả các nhà sản xuất thực phẩm đều có trách nhiệm về vấn đề an toàn của sản phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao ISO 22000 tồn tại.

Thực phẩm không an toàn sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm của ISO giúp các tổ chức xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp với các tiêu chuẩn quản lý ISO khác, chẳng hạn như ISO 9001. Áp dụng cho tất cả các loại hình nhà sản xuất, ISO 22000 đảm bảo an toàn trong chuỗi phạm vi cung ứng thực phẩm, giúp sản phẩm đủ điều kiện đi ra thị trường trong nước và quốc tế qua đó mang đến cho mọi người những thực phẩm mà họ có thể tin tưởng.

Tại sao lại là ISO 22000?

ISO 22000 đặt ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và có thể được chứng nhận theo hệ thống đó. Nó vạch ra những gì tổ chức cần làm để chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo thực phẩm được an toàn. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ đơn vị nào dù quy mô hoặc vị trí của nó trong chuỗi thức ăn lớn hay nhỏ.

Ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu không ngừng phát triển và cần có một tiêu chuẩn chung là ISO 22000 để phù hợp với toàn bộ chuỗi thực phẩm từ sản xuất ban đầu đến người tiêu dùng.

ISO 22000 có lợi thế hơn nhiều tiêu chuẩn của tư nhân vì nó bao trùm toàn bộ tổ chức của Thế giới, Tổ chức ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ với 169 thành viên là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia. ISO 22000 góp phần đảm bảo các mối nguy về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Điều này trở nên cần thiết khi các mối nguy xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thức ăn.

ISO 22000 cung cấp thông tin liên lạc nội bộ dọc theo chuỗi thực phẩm và trong tổ chức. Việc trao đổi thông tin là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm được xác định và kiểm soát đầy đủ ở mỗi bước trong chuỗi thực phẩm. Nó là sự liên kết chặt chẻ giữa lãnh đạo và công nhân trong quá trình sản xuất.

Mục đích của ISO 22000 là xây dựng các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm ở cấp độ toàn cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Nó là điều cần thiết cho các tổ chức đang tìm kiếm một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm về việc quản lý tập trung, vận hành trong một hệ thống gắn kết và kết hợp các phần, các bộ phận với nhau trong một tổng thể hơn so với yêu cầu thông thường của pháp luật. Nó yêu cầu tổ chức phải đáp ứng mọi yêu cầu được quy định trong  hệ thống pháp luật và chế định hiện hành liên quan đến an toàn thực phẩm thông qua hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình.

Cuối cùng ISO 22000 hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc bằng cách giảm các bệnh do thực phẩm và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng tốt hơn.


Leave a Reply