Phòng thí nghiệm xây dựng.

  Tư vấn thành lập phòng thí nghiệm xây dựng las-xd 

 – Nhận tư vấn trọn gói việc thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng las-xd.

I. Mục đích thành lập phòng thí nghiệm xây dựng las-xd:

  –  Việc thành lập phòng thí nghiệm xây dựng las-xd để đáp ứng nhu cầu kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng phục phụ cho chính các dự án của công ty mình đang hoạt động nhằm loại bỏ tính thụ động trong công việc, bên cạnh đó việc thành lập phòng thí nghiệm xây dựng cũng là một hình thức làm kinh tế tăng thu nhập và tạo công ăn cho không ít lao động.

II. Chức năng phòng thí nghiệm xây dựng las-xd:

   –  Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là một tổ chức hoặc là một bộ phận của một tổ chức thực hiện các thử nghiệm, cung cấp các kết quả thử nghiệm phục vụ nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì công trình xây dựng, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng, đánh giá chất lượng môi trường xây dựng.

III. Cơ sở pháp lý thành lập phòng thí nghiệm xây dựng:

    –  Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải được Bộ Xây dựng đánh giá và cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD mới có giá trị pháp lý về các số liệu kết quả thử nghiệm.

IV. Điều kiện thành lập phòng thí nghiệm xây dựng las-xd:

1/ Để thành lập phòng thí nghiệm xây dựng las-xd thì trước tiên bạn phải thành lập Công ty có chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, tư vấn, đầu tư, thi công hoặc bất cứ ngành nghề liên quan về lĩnh vực xây dựng, sau đó mới thành lập phòng thí nghiệm xây dựng được.

2/ Chức danh trưởng phòng thí nghiệm xây dựng las-xd rất quan trọng đòi hỏi phải có bằng đại học chuyên ngành xây dựng và có chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm las-xd.

3/ Nhân viên làm trong phòng thí nghiệm bắt bộc phải có chứng chỉ thí nghiệm viên chuyên ngành thí nghiệm vật liệu xây dựng.

4/ Phải có mặt bằng làm việc riêng đạt tiêu chuẩn về diện tích và điều kiện dân cư cũng như môi trường.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!


Leave a Reply