Đánh giá kế hoạch tài chính?

Trong môi trường khó khăn này, nhiều người muốn họ phải lên kế hoạch tài chính tốt hơn. Nhưng đôi khi, vấn đề không phải là chúng ta không chịu trách nhiệm về tài chính của chúng ta, nhưng mà các cố vấn của chúng ta đã thất bại.

 Một nghiên cứu trường đại học gần đây cho thấy người tiêu dùng Đức mất khoảng EUR 100 tỷ USD trong vài năm gần đây vì những lời khuyên và mua các sản phẩm không rõ ràng, đặc biệt là về xây dựng pháp luật và chi phí của họ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo tư vấn đáng tin cậy?

Trình độ chuyên môn là quan trọng

Kế hoạch tài chính cần phát triển một chiến lược toàn diện cho các kịch bản khác nhau về tài chính và cá nhân, dựa trên nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Một kế hoạch tài chính tốt phát hiện ra phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả các tài sản và là cơ sở cho các quyết định đầu tư tốt.

Kế hoạch phải thể hiện được tiềm năng của một đầu tư duy nhất, và vị trí của nó trong sự giàu có chung của khách hàng. Nó sẽ đưa vào tài khoản cần thiết của pháp luật, xem xét thuế, kịch bản rủi ro cá nhân và cơ hội lập kế hoạch bất động sản. Và nó sẽ bao gồm tất cả các tài sản như chứng khoán, bất động sản và thậm chí cả tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng làm thế nào một người tiêu dùng có thể chọn một cố vấn đáng tin cậy tốt mà sẽ mất tất cả vào tài khoản này? Trình độ chuyên môn là quan trọng. Bạn sẽ không đặt sức khỏe của bạn trong tay của một bác sĩ mà không có một tiêu đề – tương tự áp dụng để tài trợ. Đó là lý do một nhóm các chuyên gia quốc tế phát triển theo tiêu chuẩn ISO 22222:2012, kế hoạch tài chính cá nhân – Yêu cầu đối với các nhà hoạch định tài chính cá nhân.

ISO 22222 xác định quá trình lập kế hoạch tài chính cá nhân và xác định hành vi đạo đức, cũng như nhu cầu về giáo dục liên tục để duy trì năng lực chuyên môn. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt này sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn một cố vấn tài chính có trình độ và có khả năng.


      Kế hoạch tài chính được sử dụng theo tiêu chuẩn ISO 2222tại Đức
Ở Đức, xung quanh 1 500 nhà hoạch định tài chính đã chứng tỏ tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22222. Đây là tin tốt cho người tiêu dùng có thể sử dụng các tiêu chuẩn như một chuẩn mực khi lựa chọn một cố vấn tài chính.
Pages: 1 2

Leave a Reply