GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHUYÊN SÂU ISO 22000:

+  Đảm bảo an toàn thực phẩm là ván đề cốt yếu trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh thực phẩm. Ngày nay quản lý an toàn thực phẩm đang được toàn dân, và các ngành , các cấp quan tâm. ISO 22000 là tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và giá trị đối với các đối tác trong ngành thực phẩm toàn cầu. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng đối với tất cả các tổ chức trong chuỗi cũng ứng các sản phẩm thực phẩm an toàn đối với người tiêu dùng.

+  Và việc đánh giá nội bộ là một phần của quá trình duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Khóa học này không chỉ là tìm kiếm sự phù hợp của việc vận hành hệ thống so với yêu cầu tiêu chuẩn, nó còn giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục hệ thống quản lý tại doanh nghiệp.

+  Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO 22000:2018 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu tiêu chuẩn.

+  Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ  ISO 22000:2018, chuyên gia về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả

Lợi ích khi tham gia đào tạo đánh giá nội bộ ISO. 

   – Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

   + Hiểu được những nội dung chính tiêu chuẩn.

   +  Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý theo quy trình và có khả năng hoạch định, chuẩn đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn

   +  Có khả năng phân tích vấn đề đưa ra những kết luận chính xác về các đặc điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầy tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.

   +  Năm vững phương pháp và kỹ năng đánh giá chất lượng nội bộ. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ ISO 

Chuyên đề 1 : An toàn thực phẩm

   +  Tại sao phải chú trọng ATTP

   +  Các mối nguy tiềm ẩn về ATTP

Chuyên đề 2 : Các hệ thống quản lý và tiêu chuẩn về  ATTP

   +  Những nguyên tắc về ATTP

   +  ATTP đối với ngành sản uất, chế biến, kinh doanh thực phẩm  

HACCP   

Chuyền đề 3: HTQL ATTP ISO

   +  Lĩnh vực, phạm vi áp dụng ISO 

   +  Chuỗi thực phẩm

   +  Một số thuật ngữ về ATTP

   + Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 

   –   Khái niệm về hệ thống truy nguyên     

Chuyên đề 4: Biện pháp tiếp cận và triển khai  ISO

   +  Những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng ISO

  +  Phương pháp xây dựng HTQL ATTP theo ISO 

  +  Soạn thảo tài liệu HTQL ATTP theo ISO

Chuyên đề 5: Đánh giá Hệ thống Quản lý an  toàn thực phẩm 

  +  Tại sao phải đánh giá

  +  Các loại hình đánh giá

  +  Các phương pháp đánh giá về  ATTP

  +  Một số thuật ngữ liên quan đến hoạt động đánh giá  ISO

  +  Trách nhiệm của đánh giá viên

  +  Các loại tài liệu cần chuẩn bị trước khi đánh giá

  +  Quyền hạn của đánh giá viên

  +  Trách nhiệm của Trưởng đoàn đánh giá

  +  Trách nhiệm của nơi được đánh giá 

  +  Những thông tin cần thuyết phục quá trình đánh giá.

–   Với đội ngũ chuyên gia đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm tại các công ty dịch vụ / sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm , nhiều năm đông hành cùng  ISO Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ đào tạo dễ hiểu và thực tế nhất.